9apr

Význam hokejovej prípravy

Význam hokejovej  prípravy v off-ice tréningovom centre spočíva vo vytvorení všeobecného pohybového základu, ktorý je významnou nadstavbou tréningu na ľade. Počas letnej prípravy je dôležitým faktorom pre každú vekovú kategóriu dôkladná príprava tréningového plánu. S postupom času sa deti športu venujú menej než v minulosti a to sa prejavuje na ich celkovej pripravenosti. Pri tréningu na ľade nie je dostatok času na naprávanie nedostatkov v obratnosti, sile, rýchlosti, ale aj v postoji, či držaní tela, Preto je veľký predpoklad, že ak hráč získa v lete dobrý všeobecný základ, na ľade sa môže venovať špeciálnym požiadavkám, ktoré mu hokej ukladá.

Tréningy sa pochopiteľne odlišujú, pričom by sa zjednodušene dalo povedať, že čím je hokejista mladší, tým väčšia je to zábava. S pribúdajúcim vekom vzrastá náročnosť, ako aj samotné objemy tréningov. Príprava mimo ľadu je špeciálny tréningový proces, ktorý je prospešný aj pre samotný bežný život športovca. Zameriava sa s cielenou pozornosťou na koordinačné schopnosti, zvýšeniu reakcie či akcelerácie.  Tieto cvičenia pozitívne ovplyvňujú držanie tela, nakoľko držanie hokejky a samotný hokejový postoj vedú k svalovej dysbalancii, skracovaniu svalov , ktoré môže neskôr viesť k únavovým či iným zraneniam. Samozrejme sa nezabúda počas tréningu ani na zábavu, preto je tréningový proces koncipovaný hravou, či súťažnou formou. 
Všetky cvičebné prvky zaradené do tréningu sú prispôsobené svetovým trendom a požiadavkám hokeja.